Komentar

Komu słušaju a komu słuže licby ludowego licenja?

Awtor: Maks Bagańc stwórtk, 08. apryl 2021
Bernard Gaida jo pšosył cłonki nimskeje mjeńsyny, aby se aktiwnje a sebjewědobnje wobźělili na ludowem licenju w Pólskej. Screenshot: VdG

Z Opola/Oppeln. Prědnego apryla jo zachopiło ludowe licenje w Pólskej, kótarež trajo až do 30. junija. Hynac ako w Nimskej, źož dostanjo kněžaŕstwo wětšynu datow z registarjow a na zakłaźe lubowólnych probow, jo obligatoriske licenje w Pólskej zwězane z formularom. Hynac ako w Nimskej, napomina ten pólski system ludnosć, aby pódała – mjazy drugim – wósobinsku narodnosć a we familiji wužywanu rěc. Wósebnje za cłonki narodnych a etniskich mjeńšynow w Pólskej ma to statne napšašowanje togodla wósebnu brizancu.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś