Su wótłojli na kóńcu spótnego casa

Awtor: Peter Becker stwórtk, 08. apryl 2021
Karl Winkelgrund (prědny wótlěwa) a jogo pomocniki. Peter Becker

Z Tšadowa/Stradow. Wótłojowaś k jatšam jo zazdaśim něco nowego za młogego. Pśisamem kuždy znajo karpu ku gódam abo silwesteroju, což jo cesto to głowne pśedewześe rybakarja w běgu lěta, ale k jatšam?

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś