Buźo jatšowna namša?

Awtor: Stefanie Krawcojc stwórtk, 01. apryl 2021

Z Picnja/Peitz. Zapšawym jo nałog, až dolnoserbske ewangelske kśesćijany swěśe drugi źeń jatš serbsku namšu w Picnju. To jo lětosa hynac, korony dla a teke dla njewěstosći, co jaden zapšawym smějo, jo Casnikoju gronił Hartmut S. Leipner. Namša njebuźo, ale cerkwja w Picnju dej byś wótcynjona we zwuconem casu namše, drugi jatšowny swěźeń wót zeger 9:30. Kuždy móžo pśiś a sobu bjatowaś, abo se wjaseliś serbskeje zgromadnosći. Woglědarje mógu sobu wześ nowy zešywk Nowego Wósadnika abo eksemplar serbskeje biblije. Serbska namša buźo nagrawana za rozgłos – a małe wideo ako jatšowny póstrow na youtube. Nagrawanje buźo śichu sobotu gótowe. Wó pśigótowanje se stara Ingolf Kśenka, cytaś buźotej Lothar Burchardt a Hartmut S. Leipner. Youtube wideo se namakajo pśez www.serby-ekbo.de. Na bokach dešańskeje wósady www.evkirchenkreis-cottbus.de/gemeinden/region-spreewald/dissen-ps su wšake materialije za jatšowny cas, wótere serbske, jatšowne kjarliže za zwucowanje a sobuspiwanje. Link na youtube-kanal faraŕki Köhleroweje tam stoj, źož něco serbskego jo pódla.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś