Co jo se tšojło w našych wósadach?

Awtor: Madlena Norbergowa, Georg Zielonkowski stwórtk, 01. apryl 2021
Wjerbańska wósadna pedagogowka Ina Vetterikowa (lěwa), wuša promštowka Theresa Rineckerowa a Hartmut Leipner. Foto: Frank Matijašk

Wjelgin zglucona nimsko-serbska namša

Na njeźeli judika, pśedslědnej njeźeli pśed jatšami, smy pó dlejšem casu zasej swěśili nimsko-serbsku namšu, a to we rědnej wjerbańskej cerkwi. Wóna běšo połna (se wě z wótstawkom), luźe su pśichwatali z wokolnych jsow, wšakich drugich serbskich jsow, z města a Barlinja – dogromady 75 luźi. Wjele źowćow a žeńskich jo pśišło w serbskej nam-šaŕskej drastwje.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś