BÓŽE SŁOWO

Jatšy njewupadnu

Awtor: Hartmut S. Lipner stwórtk, 01. apryl 2021

K drugemu razoju njamóžomy jatšy rědnje wóswěśiś. Njamamy žednogo jatšownego wognja, žedneje jatšowneje fryštuki z wósadu a žedneje namše z wjasołym spiwanim. Wjele cerkwjow wóstanjo proznych.

Prozny jo był teke row Jezusa, na tśeśem dnju pó kśicowanju. To njejo pak dało naźeju tym žeńskim, kenž su tam šli, nawopak, wóni su se wjelgin zlěkali. Janźel jo pak jim gronił: „Njezlěkajśo se, wy pytaśo Jezusa wót Nacareta, togo kśicowanego; wón jo stanuł.“ Naźeja jatš se njezepěra na prozny row. Kśesćijańska naźeja se pócera z nazgónjenja, až kśicowany jo žywy mjazy nami. Tak stej dožywiłej wuknika na droze z Jeruzalema do Emausa. Spócetnje njejstej póznałej togo cuzego, ale we tom momenśe, ako Jezus jo jima klěb pódarił, stej wiźełej, až jo górjej stanjony, kenž jo kusk drogi z nima šeł. Wón wiźešo našu tužycu, jo nas pśewóźował, jo mjazy nami.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś