Za Serbski cerkwiny źeń w Mósće

Awtor: Stefanie Krawcojc stwórtk, 11. měrc 2021
Pśigótowanja za Serbski cerkwiny źeń w Mósće. Foto: Stefanie Krawcojc

Z Mósta/Heinersbrück. W lěśu kśě serbske kśesćijany zas gromadu pśiś. To buźo kóńc tyźenja, rozmjej 19. a 20. junija. Sobotu budu namša a wšake póbitowanja, źož kśě pśedstajiś te nowo śišćane serbske biblije. Teke njeźelu su wše wjelgin wutšobnje pšosone do Mósta. Na tom dnju budu swěśiś 120lětny jubilej jich cerkwje. W lěśe 1901 su tam stajili nowy a wjeliki Bóžy dom (pjerwjej su měli drjewjanu cerkwicku). Wjelike bury jsy su dali pjenjeze, tak jo se ta twaŕ raźiła. To wuswěśenje jo tencas było dnja 9. oktobera. Nicht se pak w lěśe 2021 njezwěri, swěźenje w nazymje planowaś. Togodla jo se wósada rozsuźiła, až kśě se južo w juniju slědk mysliś na historiju wósady a cerkwje.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś