Pó jatšach do Hainewalde

Awtor: pm Mato Krygaŕ stwórtk, 04. měrc 2021

Serbske ewangelske towaristwo a Serbski wósadny zwězk pśepšosyjotej wót 8. do 11. apryla 2021 na Serbski ewangelski kónc tyźenja do Hainewalde w Žytawskich górinach pód motom „Hojenska woda žiwjenja“.

Kśě zgromadnje wó dupjenjach a Bóžem bliźe rozmyslowaś, bjatowaś, spiwaś, graś a pó rědnej wokolinje drogowaś. Gaž to aktualna situacija dowólijo, zachopijo se kóńc tyźenja južo stwórtk, 8. apryla, wót zeger 16:00 w „Eurohof Hainewalde“, Scheibe 15, 02779 Hainewalde. Komuž to casowje njepasujo, móžo teke pětk abo sobotu pśijěś.

Kóńc tyźenja płaśi za dorosćonych 60 eurow (wót stwórtka) respektiwnje 50 eurow (wót pětkaka), za źiśi a młodostnych wót 3 až do 18 lět 20 euro (pód 3 lětami jo dermo). Pjenjeze maju se pśepokazaś až do 5. apryla na konto Serbskego ewangelskego towaristwa: IBAN DE09 8555 0000 1000 0290 30 BIC: SOLADES1BAT Wokrjesna žarjabnica/nalutowarnja Budyšin pód wažnikom „Hainewalde 2021“. Zawězujuce pśizjawjenja maju se pósłaś na serbsku superintendenturu: . Za dalšne informacije wobrośćo se pšosym na Mata Krygarja – telefoniski pód numerom 0359/39 80502 abo z mejlku na .

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś