Listy za spótny cas ze Zgórjelca

Awtor: Andreas Kirschke stwórtk, 18. februar 2021

Zgórjelske biskupstwo a Ewangelski wokrejs šlazyńska Górna Łužyca stej zachopiłej ekumenisku listowu akciju: „W casu, źož dny bywaju jadnake a monotone, se wjele luźam styska za zmysłom a strukturu. Togodla ma spótny cas, tych 40 dnjow do jatš, wjeliki wuznam, lěcrownož musymy wjelgin tšadaś w casu korony“, pišu iniciatory. Andreas Kirschke jo powědał z fararjom Albrechtom Bönischom (Ewangelska kśicna wósada w Zgorjelca). Wón słuša k inciatoram akcije.

Faraŕ Bönisch, co cośo ze spótnymi listami dojśpiś?

Jo rědnje, listy dostaś, wósobinske póstrowjenja a myslicki. Te naše myslicki pśinjasu wubrane wobraze, słowa z biblije a impulse do listowego kašćika. Wóni su póstarcenje, aby mógał raz wob źeń śichy stojaś a inspirěrowaś k bjatowanjeju.

Kak jo ideja nastała?

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś