W Tirolu su nowe Krajne młoźinske pśirady

Awtor: Stefanie Krawcojc stwórtk, 18. februar 2021

Z Bozena/Bozen. Krajne kněžaŕstwo Pódpołdnjowego Tirola w Italskej jo dnja 9. februara wumjeniło nowe Krajne młoźinske pśirady, pišo Südtiroler Tageszeitung online. Wóne rady su póraźowańske organy krajnego kněžaŕstwa. Kužda rěcna kupka, Nimce, Italske a Ladinarje maju swóju pśiradu. We nimskej raźe jo 14 paršonow, we njej su wšykne źěle kraja, młoźinske zwiski, młoźinske centrumy, gmejny a šule zastupowane.

Młoźinske towaristwa, centrumy a teke Nimska młoźinska pśirada tych stronow su pomjenili kandidaty. Někotare wót nich maju južo nazgónjenja we tom gremiumje, wšak su južo dwě lěśe sobu źěłali. Italska młoźinska pśirada ma 13 cłonkow. Jaden wót nich, študańc Andrea Pellegrin sejźi w pśiraźe za krajny šulski raźc. Ladinska młoźinska pśirada ma dwanasćo cłonkow, ako su byli naraźone wót młoźinskich zwiskow a gmejnow.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś