BÓŽE SŁOWO

Buźćo zmilne

Awtor: Cyril Pjech stwórtk, 28. januar 2021

Gronko lěta jo: Jezus Kristus źejo: Buźćo zmilne, ako tež waš Wóśc zmilny jo. (Lukas 6, 36) To Jezusowe słowo stoj pla ewangelista Lukasa w jogo prjatkowanju na górje, kótarež jo pla njogo wjele krotše ako pla Mat-thejusa. A wón stoj pód nadpismom „Lubosć k winikam“. Južo to jo wjelike wupominanje za našu wěru: Winikow? Mamy wšak južo nuzu pśiwześ migrantow, ako k nam pśichadaju!

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś