Serbsku wucbu sam zrědowaś?

Awtor: Stefanie Krawcojc stwórtk, 14. januar 2021

Z Chóśebuza/Cottbus. Starjejše šulskich źiśi maju we cełem kraju starosći. Kak pójźo dalej we šulach, kak funkcioněrujo „distancna wucba“ ? Serbske mamy a nany se pšašaju: Kak pójźo dalej ze serbšćinu? Wšak su młoge ceptarje rozpósłali nadawki teke za ten fach. W šulskem „cloud“ za Bramborsku su tek serbske wopśimjeśa pódla. Weto ma wjele Serbow tšach, až serbska wucba njebuźo tak we srjejźi ako nimšćina abo matematika. Co jo wažne w casu pandemije? To jo gnuło cłonki serbskeg familijoweg towaristwa „Gromaźe“. Pśedsedaŕka Franciska Albertowa jo toś rozpósłała list z pšašanjami. We srjejźi stoj ta mysl: Kak móžomy se staraś wó serbsku wucbu? Chto buźo to wugbaś? Njamóžomy sami pśecej ako ceptaŕki abo ceptarje statkowaś, pódla źěła. How jo ten list:

„Lube wšykne,

pśez to, až su šule až do kóńca januara zamknjone, cu digitalnu wucbu za serbsku rěc za cas do zymskich ferijow organizěrowaś. Nejlěpjej za dwě kupce: młodše źiśi z prědneju rědownjowu a starše źiśi wót stwórteje rědownje. Togodla mam slědujuce pšašanja:

1. Mamy w towaristwje teke źiśi, kenž su w tśeśem lětniku?

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś