Pla Lubiny Malinkoweje

Awtor: Stefanie Krawcojc stwórtk, 14. januar 2021
Lubina Malinkowa pśed faru w Rakecach (Königswartha). Foto: Alfons Wićaz

Z Rakec/Königswartha. Majestetiski wita barokna wjaža ewangelskeje wósadneje cerkwje a farski dom woglědarja. Pśed wenkownymi źurjami stojtej lětnej licbje 1603 a 2014, a mjazi nima „Pfarramt“. How bydli wót 2018 cerkwinska stawiznaŕka dr. Lubina Malinkowa z cłowjekom , fararjom dr. Robertom Malinkom, a styrimi źiśimi.

„Mě se spódoba we tom domje. We njom dycha historija“, groni 37lětna žeńska. Ako góle je wóna w pódobnej, ze stawiznami napołnjonej farje we Hrodźišću (Gröditz) w Górnej Łužycy ze starjejšyma, bratšoma a sotšoma bydliła a rědne źiśetstwo dožywiła. Ako nan jo tamkor wósadny faraŕ był, njej we jsy nicht serbski powědał, až na šołtu a někotarych staršych luźi. Pla Malinkojc doma jo to hynac było: „Smy doma konsekwentnje serbowali. Starjejšej stej nam źiśam serbske tšojenja cytałej, na pśikład knigłow ‚Serbske baje’. Smy serbske ludowe spiwy a kjarliže spiwali.“ Zgromadnje z wejsnymi źiśimi jo „Malinkec Lubina“ twariła budki, jo łazyła na bomach a jo bombała pó jsy.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś