„Bože dźěćatko“ z wórjejskich stron dej stojaś pśed kameru

Awtor: Jill-F. Ketlicojc stwórtk, 31. december 2020
Tak se wabi za nowy film „Bóže dźěćatko“. Foto: Angela Šusterowa & team

Z Wórjejc/Hoyerswerda. Korona-pandemija póśěžujo wjele w našom žywjenju. Teke filmarje maju problemy, ze swójimi projektami doprědka pśiś. Angela Šusterowa z Wórjejc jo kśěła južo w nalěśu 2020 z wjerśeńskimi źěłami za jeje nowy projekt „Bože dźěćatko“ zachopiś, ale lockdown jo tomu zadorało. We oktobrje 2020 jo wóna skóńcnje mógała zachopiś z wjerśenim, něnto pak jo zasej skerjej „śicha“ faza, w kótarejž móžo nanejmjenjej rekwizity a drastwy pśigótowaś, pórědnje filmowaś pak hyšći nic. Rědnje by było, gaby wóna mógła ten krotkofilm dypkownje k pśiducym gódam prezentěrowaś, pśeto źo wó serbski gódowny nałog.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś