Jogo žywjenje jo był serbski film

Awtor: Horst Adam stwórtk, 31. december 2020
Fota z lěta 1991: Filmowa kupka „SORABIJA“ jo wjerśeła w Janšojcach za program „Łužyca“ (nalěwo Toni Bruk). Foto: archiw Nowy Casnik

Ga změjomy skóńcnje pšawy a dłujki serbski grajny film, kenž njegrajo jano w Serbach a we Łužycy, ale w kótaremž se wšo serbski powěda? To jo južo dłujko wjelike žycenje. Jo, serbske filmy ga mamy, kopicu – pak jano krotke a krotše – z bajkami a powěsćami, wó serbskich nałogach, historiji wó serbskich procowarjach a historiskich wósobach, wó łužyskej krajinje a młoge drugem. Su to dokumentacije, reportaže a portreje. Jaden z nich jo poetiski film „Struga“ pó literarnem źěle Kita Lorenca, abo filmy pó knigłach Jurija Kocha, w kótarychž pak jo było to grono nimske. Take filmy su nastali w casu DDR a we wjelikej licbje teke w lětach pó 1990. Aby wšykne take filmy pśišli do luda, su z pódpěru Domowiny w lětach 1983 do 1995 šesć raz wugótowali „Dny serbskego filma“.

Wšo derje a chwalobne! Ale na dłujki grajny film hyšći dejmy cakaś. Jaden, kenž jo se wjele lět wó to procował a wójował, jo był dr. Toni Bruk, znaty serbski profesionelny filmaŕ. Bóžko musymy how pisaś „jo był“. Krotko pśed gódami, 17. decembra, jo wón 73 lět stary, pó krotkej śěžkej chórosći, napśisko wumrěł.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś