Su gódy wupadnuli?

Awtor: Stefanie Krawcojc stwórtk, 31. december 2020
Mała gjarstka serbskich kśesćijanow jo se zmakało gódy w Serbskej cerkwi w měsće. Namšu njejsu swěśili. Stefanie Krawcojc
Z našych stronow/Cottbus und Umgebung. Lětosa njejo móžno było, gódy z wjele luźimi swěśiś. Teke namšy su na wjele flackach wupadnuli. To płaśi teke za druge jsy a městna w Europskej. Wu nas su wósadne rady rozsuźili, kak dej byś. W Mósće na pśikład jo gwězdku była „pšawa namša“, z hygieniskim konceptom. W Janšojcach su gwězdku jano zwóny zwónili. Luźe su pótom mógali zgromadnje spiwaś „Śicha noc“, kuždy pśed swójim dwórom. Na faŕskem dwórje jo faraŕ Kśenka spiwał, jogo žeńska Heide Šinowscyna jo grała na flejśe. We tej jsy jo wjele luźi schórjonych na koronu, teke w Strjažowje, jo Casnik słyšał. Wjele wósadow jo pšosyło na online-namšy, teke w Górnej Łužycy. Ewangelska wósada w Kulowje jo na pśikład stajiła žłobikowe graśe k słuchanjeju na youtube, gódowny póstrow chora „Łužyca“ jo tam namakaś, dešański „gódowny póstrow“ a serbska namša z Města ze Serbskeje cerkwje. Tu namšu su pśigótowali wikar Tobias P. Jachmann, lektor Hartmut S. Leipner a Madlena Norbergowa. Muziku su wobstarali Tim Šmit na orgelach, spiwałej stej Josepine Šindelojc a Kati Sprigodojc.
artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś