26 lět jo Serbska rada w Bramborskem parlamenśe

Awtor: Harald Kóńcak stwórtk, 17. december 2020
W decembrje 1994 jo bramborski parlament wuzwólił prědnu Serbsku radu. Jej su pśisłušali (wótlěwa): Harald Kóńcak, Juro Hanška, Marija Elikowska- Winklerowa, Juro Frahno a Bjarnat Rjentš. Druga wotlěwa jo Birgit Ginkelowa, sekretaŕka Serbskeje rady Foto: Archiw NC

Co jo se změniło za Serbow w slědnych lětźasetkach? Wó tom pišomy w našom rěźe wó „30 lět Nimskeje jadnoty w Serbach“. Tenraz jo Serbska rada we srjejźi.

Dnja 15. decembra 1994 jo se w Bramborskem parlamenśe něco wjelgin wažnego stało, historiski fakt, kenž buźo se za wšykne case do stawiznow Serbow zapisaś: Wótpósłańce nowego krajnego sejma su wuzwólili na swójom stwórtem zmakanju cłonkow Rady za serbske nastupnosći w Bramborskej. Do togo su se na serbskej głownej zgromaźinje kandidaty za Serbsku radu nastajili a w pótajmnych wólbach wuzwólili. To su byli: Harald Kóńcak, Maria Elikowska-Winklerowa, Juro Frahno, Juro Hantška a Bjarnat Rjentš. Až do togo jo to za Serbow w Bramborskej južo „głujki“ (dłujki) marathon pśez nowe móžnosći demokratiskego gibanja było. Jo se na pśikład pó dłujkem wójowanju raźiło, protokolowu noticku k artikloju 35 zjadnośeńskego dogrona dodaś, až se narodna identita Serbow šćita a spěchujo a až se financěrowanje serbskeje kultury Serbow w cełej šyrokosći dalej garantujo.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś