PŠAŠATA RĚPA

Projekt wótpadankow a wobswětowy tyźeń we „Wichtellanźe“

Awtor: Stefanie Krawcojc stwórtk, 19. nowember 2020
Te „Wichtle“ zběraju wótpadanki w Dešnje. Foto: Źiśownja „Wichtelland“

Lube źiśi,

Waše wótkubłarje a wótkubłaŕki su pilne. Su zasej pisali. To jo list z Dešna. Cytaj sam, cytajtej samej abo cytajśo sami!

„W oktoberje smy pśewjadli wobswětowy tyźeń z temu ‚wótpadanki‘. Kuždy źeń doma a w źiśowni nastanu wótpadanki. To jo škóda, dokulaž teke wótpadanki su z drogotnych ressourcow. Ale ressource našogo swěta su skóńcne. Jo problem, až wužywamy wěcej ressourcow ako swět móžo regenerěrowaś. To jo rubjažne wužywanje a rubjažne wudobywanje na kostach pśiducych generacijow. Wó tom smy powědali w źiśowni. Pón smy glědali, co móžomy pólěpšyś. W źiśowni mamy w kuchni źělenje wótpadankow, w rumach pak nic. To smy pśeměnili. Pśidatnje smy zawjadli biowótpadanki. Njejsmy jano w źiśowni aktiwne byli, ale teke we jsy. W Dešnje smy byli ducy z wózykom za źiśi. Za wózyk smy wubaslili powjesaka ‚Kindergarten Müllabfuhr‘ a ‚Müllmobil‘. Zasajźenje jo se zadaniło. Smy namakali plasty, flašce, šnory, folije, bjacharje, tejze a šruby.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś