Kak dalej z nagubkami w chóśebuskich šulach?

Awtor: Chóśebuz stwórtk, 19. nowember 2020
Zastupowarje starjejšych, ako maju źiśi w gołkojskej a chóśebuskich šulach. Na pšawem boku stoj Maik Jorsch-Schuppe. Foto: Stefanie Krawcojc

Z Města/Cottbus. Politikarje su stwórtk, 5. nowembra, wobzamknuli, až wukniki měsćańskich šulow deje se we wucbje nagubk stajiś, na cełem terenu šulow a w horśe. Reakcije su byli wšake. Za młoge starjejše jo to ok było. Druge su kradu pśeśiwo nagubkam w šulach. Moderatne nastajenje ma Wokrejsna rada starjejšych za Chóśebuz. Jeje zastupnik Maik Jorsch-Schuppe (absolwent Dolnoserbskego gymnaziuma) groni, až rada akceptěrujo napšawy pśeśiwo rozšyrjenjeju korony. Což město jo wobzamknuło, źo tej raźe pak pśedaloko. Ta rada jo se toś wobrośiła na město a na zjawnosć. Rada pišo w medijowej powěsći wót 5. nowembra, až njejo pśeśiwo nagubkam. Wóna pokažo pak na to, až taka winowatosć dej byś zmysłapołna. Źiśi w zakładnych šulach ga cesto njamógu korektnje stajiś ten nagubk sami.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś