Žedna zgromaźina njebuźo lětosa pla STSR

Awtor: Stefanie Krawcojc stwórtk, 19. nowember 2020

Z Chóśebuza/Cottbus. Pśedsedaŕstwo Spěchowańskego towaristwa za serbsku rěc w cerkwi (STSR) jo na pósejźenju pónjeźele, 9. nowembra, wobzamknuło, až lětosa žedna zgromaźina cłonkow njebuźo. Něntejšna strowotniska situacija njedajo wobpšawiś take zmakanje. Spócetnje jo kśěło towaristwo nowe Serbske wósadne zmakanišćo w Chmjelowje z namšu a ze zgromaźinu na pśedwjacorje prědnego adwenta oficialnje pśedstajiś. Pśedwiźony nowy termin jo něnto 6. februara 2021, jolic korona-póstajenja to dowóliju.

Pśedsedaŕstwo jo pśiwzeło na pósejźenju młodeju noweju cłonkowu. Dalšne temy wobradowanja su byli situacija serbskego dušepastyŕstwa a planowanja za pśiduce lěto. Ku gódam wujźo dalšne wudaśe serbskego cerkwinego łopjena „Nowy wósadnik“ ze wšyknymi terminami. Dypkownje k nowemu cerkwinemu lětoju stoj teke woblubowany dwójorěcny plakat z gronkom lěta k dispoziciji. Wažny termin w lěśe 2021 jo 100. jubilej zwónow dešańskeje cerkwje, kenž se 2. maja swěśi z namšu. Bogumił Šwjela jo ako wósadny faraŕ w Dešnje póstark dał, až wšykne zwóny maju jano serbske napisma.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś