Šusteroc dwór, źiśownja „Lutki“ a sportnišćo

Awtor: Nowy Casnik stwórtk, 19. nowember 2020
Šusteroc dwór we Trjebinje jo centrum za serbske a Domowinske žywjenje we jsy.

Pó tej wjelgin zajmnej góźince w Kotisekojc domje se wudajom na drogu do susedneje jsy Trjebin. Nejpjerwjej pak som hyšći wótmólował žedne wót tych wjelgin rědnych his-toriskich domow, na kótarychž zdźaržanje a woplěwanje w Brězowce wjelgin źiwaju. Na „Bělkojskem“ kóńcu jsy wótbocyjo dobra twarda droga napšawo do Trjebina. „Za bonu“ stoje nalěwo a napšawo te prědne trjebinske domy, za wětšy źěl samotne „na zelenem“. Mjazy nimi su młoge nowe, cesto bejnje wjelike. How su te familije stajili nowy dom, ako su musali wopušćiś swóje byśa we wejsnem źěle „Za góru“ (Hinterberg), źož budu skóro za brunicu za milinaŕnju w Hamorje ryś.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś