PŠAŠATA RĚPA

Wšake z našych wósadow

Awtor: Stefanie Krawcojc stwórtk, 05. nowember 2020
Bóže blido na serbskej namšy w Prjawozu. Foto: S. K.

Su nagrawali kjarliža

Z Gołkojc/Kolkwitz. Dnja 13. oktobra su w Himpelojc študiju zachopili nagrawaś kjarliža „Ty wuglaźiś žwały“ („Du glättest die Wogen“) a „Gótujom swój měr“ („Ich mache meinen Frieden“ wót Gerharda Gundermanna). To jo produkcija Serbskego rozgłosa (rbb), redaktor Gregor Kliem jo to nawjedował. Na klawěrje jo był Tim Šmit, Ingolf Kśenka a Kati Sprigodojc stej spiwałej, Esther Budišinojc na cello a teke druge su muzicěrowali. Premjera spiwowu jo dejała byś na adwentskem koncerśe dnja 6. decembra w Slěpem. Koncert jo wótgronjony, spiwa pak buźotej słyšaś w radiju. „Ty wugłaźijoš žwały“ jo jatšy prědny raz zazněł na rozgłosowej namšy. Cuju se cesćony, až Gregor jo pśiwzeł naš impuls a procowanja Kupki „Serbska namša“.

Źeń reformacije

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś