Šćit klimy jo była wjelika priorita

Awtor: Almut Lüder stwórtk, 05. nowember 2020
EKBO jo měła prědnu digitalnu synodu. Foto: Matthias Kauffmann

Z Barlinja/Berlin. Nazymska synoda krajneje cerkwje jo była wót 21. do 23. oktobra, synoda w nalěśu jo była wótgronjona. Tšojenje wót gójenja chromego jo było zakład za nabóžninu nazymskego zejźenja krajneje synody. Promštowka (Pröbstin) dr. Christina-Maria Bammelowa jo prjatkowała w Marijnej cerkwi. Korony dla jo wóna jano była pśez internet zwězana z wósadu a wobźělnikami synody. Glědajucy na to zejźenje jo teologowka wuskoboźiła ten nejžwušy gremium (to ta synoda jo) Ewangelskeje cerkwje Barliń-Bramborska-šlazyńska Górna Łužyca (EKBO): Gaž regule zastajaju drogu k Jezusoju, ga wóne regule deje byś změnjone, jo była jeje powěsć. Christina Bammelowa jo celebrěrowała nabóžninu z fararjom Gregor Hohberg (wót Marijneje cerkwje) a krajneju wobstarowaŕku spiwanja Cornelia Ewaldowa z małym chorom.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś