Ako hyšći smy směli gromadu byś

Awtor: Astrid Šramina/Katharina Köhlerowa stwórtk, 05. nowember 2020
Wót prědneje Taizé-namše w Dešnje. Foto: Katharina Köhlerowa

Wót swinjow a parlow w Gołbinje

Co? To buźo jaden abo drugi se mysliś. Lěcrownož to klincy pśisamem ako w nimskej rěcy. Źo wó tśinkow a parle. To groni: Źo zapšawym wó pśisłowa. Wjelgin dokradnje źo wó pśisłowa, ako je źinsa wužywamy, a pšašanje: Wót źo je znajomy? Někotare wót nich pochadaju z biblije. To wjele luźam njejo wědobnje. Jo, a pśi tom njejsmy wóstali, ale smy wěcej zgónili na pśednosku w gołkojskej cerkwi. Tam jo pśišeł Hartmut S. Leipner, pśedsedaŕ Spěchowańskego towaristwa za serbsku rěc w cerkwi. „W kapsy“ jo měł bibliske citaty, w serbskej rěcy. Jaden jo był „Njechytajśo waše parle pśed swinje.“ (Matejus 7,6). Naše serbske prědowniki su we tom zmysle gronili „Swinjam mlince futrowaś.“ Dalej jo šło z „...jogo žona se hoglědnu a bu solowy słup. (1.Knigły Mojzasa 19,26).

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś