BÓŽE SŁOWO

Buźćo žywe!

Awtor: Katharina Köhlerowa stwórtk, 05. nowember 2020

Za wjele luźi jo katastrofa, až deje se něnt pójmaś. Kak pójźo dalej? Budu schórjeś? Buźo naša familija to pśetraś? Buźo firma to pśelabowaś? Njewěmy, kaki pśichod buźo. Njewěmy, lěc buźo dosć woplěwarjow a chórobnych sotšow, gaž jich trjebamy. To napórajo tšach. Ako luźe reagěrujomy wjelgin wšako: Pśiměrijomy se tomu, abo to wótpokažomy. Ale: Smy nejpjerwjej nadalej žywe. Dejmy drogu namakaś pśez tu krizu.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś