„Pó droze do Čelna“ – wopomnjeński koncert

Awtor: Joachim Rehle stwórtk, 29. oktober 2020
RÜDIGER BARTSCH & DIE ALTE COMBO su dali koncert we Slěpem. Foto: Joachim Rehle

Ze Slěpego/Schleife. Zachadnu sobotu jo se wótměł na dwórje slěpjańskeje fary jaden tych rědkich koncertow kupki RÜDIGER BARTSCH & DIE ALTE COMBO ze spiwnym programom „pó droze do Čelna“ („auf dem Weg nach Tzschelln“). Ta kupka se pódpěra wót chóśebuskego wuměłstwowego projekta „Zero moment of truth“ (ZMOT).

Prezentěrowany muzikaliski program kupki jo wobstojał z wjelimi spiwami wó łužyskich stronach, wó Slěpem a teke wó Čelnje (Tzschelln). Čelno jo był wjas we Górnej Łužycy, źaseś kilomejtari na krotkem wjacorje wót Běłeje Wódy. Wjas jo musała wuglowej jamje Wochozy copaś, wobydlarje su se pśededlili, za wětšy źěl do Běłeje Wódy a do Slěpego. Čelnjańsske domy, drogi a zagrody su se 1978 znicyli a pón wótbagrowali. Wušej jo wóstała wjelika jama.

Tak jo był ten muzikaliski puś do Čelna puś we myslach, we dopomnjeśach, we spiwach – a z takimi zaśišćami a zacuśami sy rownocasnje tek ducy był k drugim jsam a luźam, ako su se minuli.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś