Lichota, ale dlejšy cas teke socialna njewěstosć

Awtor: Uwe Gutschmidt stwórtk, 29. oktober 2020
Zašulowanje Kathariny Gutschmidtojc 1990. Wóna se wjaseli na nowy cas. Źinsa pišo serbske źiśece knigły. Foto: Uwe Gutšmidt (repro)

Z Dolneje Łužyce/Niederlausitz. W našom rěźe wó tom, kak jo w Serbach běžało w slědnych 30 lětach w zjadnośonej Nimskej, glědamy tenraz na wósobinske nazgónjenja a na wuwiśe towaristwa Pónaschemu.

Ten 3. oktober 1990 jo był wjasoły a tužny źeń za našu mału familiju. Mój źěłodawaŕ jo był DDR. Tak som wisał wjele mjasecow we „Warteschleife“. Som dostał „Abschlag“ a njejsom měł źěłowe dogrono. Som źěłał źaseś lět w DDR, som zachopił něnto ako zachopjeńkaŕ pśi nuli. Pó wuspěšnem „gauckowanju“ som dostał dokument, až smějom w demokratiskem systemje dalej źěłaś, ale skóro 20 lět ze „Zwangsteilzeit“ wót 80 procentow.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś