Historija, drastwy, procowarje a qr-code

Awtor: Stefanie Krawcojc stwórtk, 29. oktober 2020
We nowo wugótowanem zachodowem wobłuku: Werner Měškank, Christina Kliemowa, Steffen Krestin, Martina Nowakowa (wótlěwa). Foto: M. Helbig

Z Chóśebuza/Cottbus. Wót 28. oktobera jo Serbski muzej na Młyńskej droze zas wótcynjony, za tym až su jogo wrota 2016 zacynili. Ten historiski bergaŕski dom jo wordował saněrowany, trajna wustajeńca w prědnem nastwaŕku jo nowo wugótowana. Zapšawym su kśěli muzej južo 2019 zas wótwóriś. Ale wšake pśicyny, tek financielneje natury, su tomu zadorali, jo wjednik Chóśebuskich zběrkow (ku kótaremuž ten muzej słuša) Steffen Krestin gronił.

Twaŕska nowosć jo: Pó zachoźe muzeja jo kasa něnto na lěwem boce, slězy jo garderoba, we wjelbje śpa za zarědowanja.

W prědnem nastwaŕku jo trajna wustajeńca, prědna jo wěrje pósćona, a Serbskej cerkwi w Měsće. Na jadnej sćěnje jo wjelika bildka teje cerkwje, licak stoj prězy a interesenty mógu se interaktiwnje wšake rozkładowaś daś, ako w drugich śpach. Replika durinskeje pietà ze 14. stolěśa z mjenim „Pomaibog“ how stoj a dopomina na słowjańske stawizny tamnych stronow. Srjejźi su ławki ze serbskeje cerkwje. Na tśeśej sćěnje jo drjewjana „kultowa póstawa“ z 11. abo 12. stolěśa.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś