Sejmarje su źěłali na nacerjenju statnego dogrona

Awtor: Viktor Zakar stwórtk, 15. oktober 2020
Slědny kóńc tyźenja su měli sejmikarje pósejźenje w Huštanju. Mjazy drugim se powědali wó cilach a koncentrěrowanju mócow.

Z Huštanja/Wüsterhain. Njedaloko dolnołužyskeje turistiskeje atrakcije Grabicańske jazoro w huštańskej lodowni a pensiji „Kśišowka“ jo serbski sejm pśewjadł swójo 17. rědne pósejźenje. W běgu 10. a 11. oktobra jo Serbski sejm měł nejpjerwjej swójo pšawidłowne wobradowanje a wótpołdnja 10. do 11. oktobra su se sejmarje wobźělili na źěłaŕni wuběrka pśewóźowanja procesow k principoju konsensa.

Na pósejźenju jo se wobźěliło 17 zapósłańcow a zapósłańckow, něźi šesć gósći jo teke pódla było. Hynac ako jo na fotach wót wjacora w Serbskem domje 10. oktobra (Mytowanje Domowiny) wiźeś, jo starstwo cłonkow pla Sejma měšane było a sy zawupytnuł, až dajo žywu diskusiju. Wósebnje zwjaselijo, až sejźe młode zapósłańce pódla a až wóni aktiwnje se wobźěliju na diskusiji, a wšakorakosć měnjenjow jo witana. Na zachopjeńku jo wuběrk regionalnego wuwijanja a góspodaŕstwa rozpšawił, až jo se z pomocu Serbskego sejma nowonatwarjenje jadneje z wót wuglowych jamow wumóžonych brožnjow šrotowego drjewa zmóžniło.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś