Gratulacija wšym mytowanym!

Awtor: Jill-Francis Ketlicojc stwórtk, 15. oktober 2020
Fota: Michael Meyer

Z Budyšyna/Bautzen. Teke lětosa jo kšywowe towaristwo Domowina wósebnje zasłužbnym cłonkam pósćiło Myto Domowiny tak ako cesne znamuško. Tenraz su pśi mytowańskem zarědowanju – slědny pětk – cele hynakše wobstojnosći se kněžyli ak howac. Tak jo w budyšyńskem Serbskem domje licba gósći wobgranicowana była, na wótstawki jo se źiwało, maski su se nosyli. Ale wjasele se, až zewšym jo se to cesćenje pśewjasć mógało. A pśedsedaŕ Domowiny, Dawid Statnik, jo we swójich póstrowjeńskich słowach wuzwignuł: „Naše prědowniki w narodnem źěle su wjele wětšych wupominanjow zmejstrowali – daś wóni nam su pśikład!“ Wón jo teke na to pokazał, až mytowański wuběrk njejo jadnorje tych nejwušych pó mócy w towarišnosći wuzwólił, ale až stoj „njesebny a zwěrny angažement za byśe a traśe serbskego luda w srjejźišću“, až „serbska cłowjeska dostojnosć“ se mytujo. W tom zmysle jo se wuźěkował lětosnym lawreatam, až su „naše šanse ako Serby z wjele procu a dobrymi idejami pśispórili. To jo pógóń do pśichoda.“

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś