Wót „Slědneje tankowaŕnje“ a zmólonych luźi

Awtor: Stefanie Krawcojc stwórtk, 15. oktober 2020
Pó graśu su młode grajarje hyšći „chilowali“ na farje. Fota: Stefanie Krawcojc

Ze Slěpego/Schleife. Nimska jo ako zjadnośony kraj gano swěśiła swój 30. narodny źeń. Pśistup DDR k Zwězkowej republice ako tšojenje jo mjaztym cełu generaciju pšec wót nas. Weto su źowća a gólcy něnto na jawišću grali kus wó tom casu w slěpjańskej cerkwi, a su jen pokazali zachadny pětk. Dla koronowych napšawow jo jano 100 luźi směło do teje cerkwje, kuždy jo sejźeł z nagubkom.

Za tym źiwadłom stej stojałej Matthias Seidel a Ludwig Hetzel, ako jo zagronity za młoźinske źěło we cerkwinem wokrejsu Šlazyńska Górna Łužyca. W nadawku togo wokrejsa jo lichy režiser Matthias Seidel wuwijał ten kus z młodostnymi. Wón jo južo tśeśi raz něco wuźěłał z luźimi, ako su zwětšego ze slěpjańskeje młodeje wósady. Pśedłoni Mjertyn Luther był tema, łoni jubilej pśewrota w DDR.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś