Swinjeca mrětwa – nic jano na krotki cas

Awtor: Horst Adam stwórtk, 15. oktober 2020
Nic jano pśi Nysy w Dolnej Łužycy su stajili elektriski płot pśeśiwo źiwjakam z Pólskeje, ale teke w Mužakojskem parku su taki pśi nimskem brjogu rěki napórali. Foto: Horst Adam

Z Baršća/Forst. Až dejmy bóžko z tym licyś, až musymy se hyšći dlejšy cas běźiś z teju swinjeceju mrětwu – to jo se groniło slědny tyźeń srjodu na pósejźenju wokrejsnego sejma Sprjewja-Nysa. Olaf Lalk, zastupny krajny raźc a wjednik togo štaba, kenž wšo rědujo kołowokoło teje chórosći, jo měnjecy, až móžo to traś snaź hyšći dwě lěśe.

Za tym, až njejo ten prědny płot, ako su nastajili pśi Nysy blisko pólskeje granice, źiwjaki z Pólskeje a z tym tu mrětwu wótźaržał, twari se něnto nowy mócnjejšy a stabilnjejšy wót Selca (Zelz) až do Gubina a pón dalej do Pśibrjoga/Eisenhüttenstadt. Mjazy drugimi se firma VERDI z Turnowa za to stara. Za twaŕ pak trjebaju dlejšy cas – nic jano pór dnjow, ako su te młoge pominali. Zacyniś granicu do Pólskeje pak njejo pśedwiźone, jo gronił Olaf Lalk. Wón jo wopisował, kak źiwjaki zginu. Wóni maju tśi do styri dnjow wusoku zymnicu a pón wumrěju. Dla togo te pytaju teke mokše strony a wódu, aby se wochłoźili.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś