Serbisko-nimska zběrka za źiśi wót Serbowkowu

Awtor: Benedikt Dyrlich stwórtk, 15. oktober 2020

Z Běłogroda/Belgrad. Dorothea Šołćina a Monika Dyrlichowa stej zastupjonej w serbisko-nimskej antologiji „Dećja radost – Kinderfreude“, wujźonej w Běłogrodskem klubje knigłowych lubowarjow „Majdan“. Na 480 bokach prezentěrujo pśewažnje w nimskem Hildenje žywa a statkujuca awtorka, pśestajaŕka a wudawaŕka Dragica Matejić-Schröderowa tšojenja, bajki a basni. 1948 naroźona Schröderowa jo wót Dorotheje Šołćineje wubrała a do swójeje serbiskeje mamineje rěcy pśestajiła bajce „Flori a tonuška Nini“, wót Moniki Dyrlichowje pak baju „Hody małeje sněžeńki“.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś