Jo był slědny serbski faraŕ we Wetošowje

Awtor: Stefanie Krawcojc stwórtk, 01. oktober 2020
Spominanje na fararja Běgarja pśed jogo rowom na wětošojskem kjarchobje. S. K.

Z Wětošowa/Vetschau. How su serbske kśesćijany dnja 13. septembra namšu swěśili w serbskej cerkwi. Faraŕ Kśenka z Janšojc jo prjatkował, cytali su Lothar Burchardt z Drjenowa, Tim Šmit z Mósta a Kati Sprigodojc z Města. Tej slědnej stej na harmonijumje a ze spiwanim z muzikaŕku Sung Rin Park (orgele) muzikaliski pśewóźowałej namšu.

We srjejźi jo stojał faraŕ Benjamin Běgaŕ, pśi góźbje jogo 75. pósmjertnego dnja. Wušej togo su swěśili 25. jubilej Spěchowańskego towaristwa Serbskeje cerkwje we Wětošowje. Pó namšy su wósadniki se wupórali na kjarchob, ab cesćili Běgarja ako ma tam cesny row. Šołta Bengt Kanzler (bźez partaje) jo był mjazy gósćimi a jo struse połožył na row. Faraŕ Kśenka jo wulicował ze žywjenja Běgarja (jogo pśinosk lazujośo spózy). Wše su pón znak šli do cerkwje a su se woglědali film wó Spěchowańskem towaristwje a kafej pili.

Pomocniki z Janšojc

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś