BÓŽE SŁOWO

Cysta politika

Awtor: Cyril Pjech stwórtk, 01. oktober 2020

Bibliske słowo za oktober jo: Pytajśo togo města lěpše, do kótaregož ja was som dał dowjasć, a pšosćo za njo togo Kněza; pśeto gaž wóno se jomu derje jo, ga źo wóno se wam teke derje (Jer. 29, 7). To jo wjelgin konkretne słowo. Ja by se žycył, ab luźe słowa pśed a pó tom wjeršu cytali, dokulaž wóni su rowno źinsa, w casu wót „fake news“ a w casu młogeg luźa, kenž wózjawijo „zapśisegaŕske teorije“ (Verschwörungstheorien), wjelgin aktualne. Něga, za cas Babylońskego wugnaśa, by se wšak myslił, až wjeliki profet, kenž jo w Jeruzalemje wóstał, tym, kenž su Izraelitow wugnali, nic dobreg njej žycył, ale skerjej co, ab se njepśijaśelam zlě šło. Tak su se w NDR myslili młoge kśesćijany a su krajoju žycyli skazu, kótaraž jo pótom pśišła – dokulaž kśesćijany njejsu nic za kraj cynili, njejsu se za njen módlili? Kak jo źinsa? Tek w Casniku som cytał rozpšawu žeńskeje, kenž jo w Barlinju demonstrěrowała pśeśiwo napšawam kněžaŕstwa, kenž su tola k tomu wjadli, až smy pandemiju až doněnta derje pśetrali.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś