Cesć za Hermanna Jahna

Awtor: Günther Jahn/J.-F. K. stwórtk, 01. oktober 2020
Domowinska kupka Dešno jo wucesćiła dešańskego serbskego blidarja Hermanna Jahna, kenž by lětosa100 lět wordował. Foto: Günther Jahn

Z Dešna/Dissen. Domowinska Kupka Dešno jo se na 14. septembra wótpołdnja na Dešańskem kjarchobje zmakała, aby dłujkolětnego pśedsedarja kupki, Hermanna Jahna, wucesćiła. Ako pśedsedaŕka Spěchowańskego towaristwa Domowniskego muzeja Dešno jo była Christina Kliemowa pódla. Hermann Jahn by ten źeń 100 lět stary wordował.

Su krotko ze jogo žywjenja něco wulicowali. Wón jo był prědny pśedsedaŕ Domowinskeje kupki Dešno a to wót lěta 1950 až do lěta 1970. Ten blidaŕ w pětej generaciji jo we wokrejsu we casu DDR politiski aktiwny był – za Domowinu tak dłujko, až jo jomu „pśecerwjena“ wordowała. Jo se pśecej za serbske nałogi we jsach zasajźił. Pśedewšym jo ten maminorěcny Serb z wutšoby spěchował serbsku rěc na jsach. Gaž něchten jo pśi wulicownju do „nimskeje“ pśišeł, jo Hermann nět gronił „pójedajśo serske“! Sobu źěłał jo wjele lět w Serbskej rěcnej komisiji.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś