Źěk dešćoju koncert w kšasnej cerkwi

Awtor: Marion Hirchowa stwórtk, 01. oktober 2020
Pśi muzeumowej nocy w Dešnje jo w cerkwi muzicěrowało duo „Celtic Affair“. Fota: Marion Hirchowa

Z Bórkow a Dešna/Burg und Dissen. Muzejowe nocy Łužyskeje muzeumoweje krajiny su se lětosa pśewjadli w etapach. W cełem septemberje su byli w muzejach zarědowanja. To, což jo se zachopiło w prědnem septemberskem tyźenju w Gubinje, Grodku, Prožymje a Chóśebuzu, to jo se dokóńcowało něnto w Dešnje a Bórkowach.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś