A pśecej nam njej‘ móžno gromaźe byś…

Awtor: Martina Kalcowa stwórtk, 17. september 2020

Až woblubowany serbski ludowy spiw w casu korony nowy wóznam dostanjo, z tym nichten licył njejo. Tak ako wjele drugich chorow smy teke ako chor „Łužyca“ za nowe lěto 2020 wjele zajmowanych projektow planowane měli.

Wjele probow smy južo za pśigótowanje zgromadnego nalětnego koncerta ze Serbskim ludowym ansamblom Budyšyn absolwěrowali. Raźona generalna proba jo była 9. měrca w Serbskem domje w Měśce. Wše su se wjelgin na wustup w Serbskej cerkwi wjaselili...

Pón jo pśišła korona. Nicht njejo z tym licył a wustatkowanja nicht do togo wótwiźeś njej mógał. Zgromadne spiwanje w chorach, w šulach, w cerkwjach a we „wjelikich domach“ našeje kulturneje krajiny jo było wót jadnog dnja na drugi zakazane. Nowe gronidła su něnt byli: „wótstawk doźaržaś“ a „masku nosyś“. Naš zgromadny wustup z ansamblom dnja 15. měrca 2020 jo se ako mydłowy puchoŕ rozpuknuł, rowno tak, ako našo jatšowne spiwanje w cerkwi w Dešnje, kenž južo 20 lět wugótujomy.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś