Kokot w Drjenowje

Awtor: Marija Elikowska-Winklerowa stwórtk, 17. september 2020
Na drjenojskem swěźenišću su rejowali źowća a jo piskała kapała „Prostataler“.

Z Drjenowa/Drehnow. Slědnu sobotu su w Drjenowje kokota łapali. Cuzych jo było mało, ale śim rědnjejša jo była atmosfera. Kuždy jo kuždego znał a tak su pśišli do rozgrona. Wejsanarje su se mógali z wótstawkom wusednuś abo kafej piś. Wó to jo se starał kjarcmaŕ Gutschmidt. Młoźina jo pjakła tykańce a jěšnice wopjakła.

Kokot jo był z Drjenowa, su mě młodostne wobtwarźili. Tśo rědne kjarliki, carno woblacone, a z cylindrom na głowje su donjasli jabeŕ a kokota na swěźenišćo. To su byli: Paul Rapko, Florian Burchardt a Marvin Mucha. Su śěgnuli w pśeśěgu sobu wót šenki, źož su se zgromaźili, pśez wjas. Muzikanty „Prostataler“ su pśeśěg pśewóźowali a teke pśi swěźenju a wjacor na rejach grali.

Źowća su byli pśewšo rědnje woblacone, na to w Drjenowje kradu glědaju. Woblekali su je Martina Bališowa z Majberka, starše Drjenowaŕki, Renata Šemskowa a Katrin Šwjelina. 13 źowćow jo sobu gótowało.

Rejtarje su byli wšykne z Drjenowa: Alexander Pahn, młoźinski wjednik Steffen Kudera, Christian Semiš, Maximilian Girnt a Tobias Fechner. Kónje su se wupóžycyli z Běłeje Góry.

A to su „kralojske póriki“:

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś