Pśipósłane

Wjelike diskusije dla teje Querdenken-demonstracije

Awtor: Regina K. stwórtk, 17. september 2020

Lazowaŕka Regina K. z Janšojc jo napisała list ako reakcija na ten interview: „Som lazowała rozgrono z Nancy M. Njamógu wobjadna byś z někotarymi wěcami, ako wóna měni. W pśedpólu demonstracije su byli wjelike diskusije. Tak jo kuždemu dejało do togo jasne byś, až radna licba luźi buźo pódla na tej demonstraciji, ako teke zjawnje zaběrjo poziciju pśeśiwo pšawniskemu statoju. To pšawo demonstrěrowanja jo wjeliki dobytk. Za to comy zastupowaś. Ale kuždy dejał wěźeś, za co wón něźi demonstrěrujo. Pśi wšyknych cwiblowanjach, ako kuždy móžo w našom casu měś, dej kuždemu wědobnje byś, kaki zaśišć zawóstajijo pśi zgromadnem demonstrěrowanim z luźimi, ako su wjelgin jasne myslone pśeśiwo wustawje. Ja lazujom, až wjelgin wšakorake luźe su byli na tej demonstraciji. Ja njeměnim, až na jadnej demonstraciji móžo byś telik wšakich naglědow byś reprezentěrowanych pód jadnom kšywom.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś