Co jo nowego w ABC w Chóśebuzu?

Awtor: Nowy Casnik stwórtk, 17. september 2020
Z Města/Cottbus. W Źěłanišću za serbske kubłańske wuwijanje Chóśebuz (Arbeitsstelle für sorbische/wendische Bildungsentwicklung Cottbus – ABC) statkujo tuchylu 12 luźi. Sedym sobuźěłaśeŕkow źěła mimo togo na dogromady styrich šulach. Wóni wugótuju wucbnice a dalšny wucbny material za serbšćinu a dwójorěcnu wucbu w drugich pśedmjatach we wšych lětnikach. Wjednica ABC dr. Christiana Piniekowa jo nowu wucbnicu za 8. lětnik „Pó droze 2“ awtorkoma Katrin Kerštowej a Dietlind Lüdtkowej swěźeński pśepódała. Na knigłach su źěłali tek druge institucije a jadnotliwce. W šulskem lěśe 2020/21 wuwijaju se w ABC dalšne wuceńske a wucbne materialije, nalipki, graśa a medije. Zrownju wugótujo ABC ku gótowym materialijam dokubłanja za pedagogow. Pśiduce terminy su 6. oktober za bilingualne stawizny w 11. lětniku, 5. nowember k diferencěrowanju w rěcnej wucbje a k operatoram. Pśedstajenje noweje ceptaŕskeje online-platformy jo planowane za 21. januar 2021. Dalej ma ABC za ceptarje běžnje malsnu rěcnu pomoc pśez helpline, kenž stoj wót pónjeźelego do pětka wót zeger 9:00 do 12:00 k dispoziciji.
artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś