Njejsu hyšći mógli te dro- gotne staśiwy wóswěśiś

Awtor: Jill-F. Ketlicojc stwórtk, 17. september 2020

Z Janšojc/Jänschwalde. Wjele źěła jo štycało we pśigótowanjach, ako su se zwónoźeli w Serbsko-nimskem domowniskem muzeju Janšojce za muzejowu noc. Tu su tam kśěli slědnu sobotu zarědowaś. Ale glědajucy na te wusoke napołožki dla korony, ako maju se w hygienowem koncepśe dopołniś, su to zarědowanje z titelom „Wšo se wjerśi ... a bywa JADNO“ tola krotkodobnje, z kšawjeceju wutšobu, wótpowěźeli. „Teke personalny problem, až wšuźi pśi zachodach a wuchodach dej něchten stojaś, njeby my rozwězaś mógali. Dajo wjele faktorow“, rozkładujo wjednica muzeja Nadine Adamowa.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś