„To jo serbski a kśesćijański dwór“

Awtor: Nowy Casnik stwórtk, 03. september 2020

Worduju lětosa 77 lět stary a bydlim w Barbuce, na Hobližojc dwórje. Cełych 400 lět smy my Hobližowe južo na tom flacku. 1620 jo Hanzo Hobliž z Górneje Łužyce how pśišeł, 400 lět jo to był serbski a kśesćijański dwór. How som žywy, lěcrownož som łoni dwór pśedał.

Do šule som chójźił w Barbuce, bjatštundu smy měli pó šuli pla ceptaŕki Hühnchenoweje. Pótom som chójźił do šule w Mósće, źewjety a źasety lětnik som był wuknik Serbskeje wušeje šule. Som měł śěžkosći, dokulaž w Barbuce a Mósće njejsom nawuknuł rusojsku rěc, a to som nuznje browchował na tej měsćańskej šuli.

Namšu smy tegdy hyšći do Liškowa chójźili. Barbuckich su někak do lěta 1850 zakopali w Liškowje. Droze wót Barbuka do Liškowa su luźe gronili ‚Smjertna droga‘, tak dłujko ako Liškow jo hyšći stojał.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś