Co se tšoj w našych wósadach?

Awtor: Nowy Casnik stwórtk, 03. september 2020
Kupka Serbska namša jo se zmakała w Kórjenju a gratulěrowała. Foto: Stefanie Krawcojc

Ze Złego Komorowa/Senftenberg. Pód dokradnymi hygieniskimi pšawidłami jo serbska wósada tudy swěśiła 30. awgusta serbsko-nimsku namšu. Pówitał namšarjow jo Ginter Pawliš, dobra duša złykomorojskego serbstwa. Liturg namše jo był wósadny faraŕ Schwarz, gromaźe z fararjom n.w. Dieterom Schüttom ze Žylowa, ako jo teke prjatkował. Cytałej stej Madlena Norbergowa a Christiana Piniekowa. Prjatkowanje jo se póśěgowało na tekst Jezajasa 43, 14-19. A saźe z togo: „Njespominajśo na to stare a njepómarkujśo na to něgajšne! Pśeto lej, ja cu něco nowego cyniś, wóno se južo chapja; njewuznajośo wy to?“ stej byłej wuchadnišćo słowow fararja Schütta, w zmysle wót Bog ten Kněz jo był, jo a wóstanjo, wón jo to stare a to nowe, wón jo pśecej ten samy. A teke my Serby smy byli, smy a buźomy, snaź nic pśecej te same, ale wóstanjomy! Pó prjatkowanju jo wósadny faraŕ Schwarz spominał na zamrětego Měta Pernaka, ako jo zwěrnje pśichadał na serbske namše do Złego Komorowa. Na spominanje jo wósada spiwała: „Och pśiruc twóju drogu“.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś