Radušańske groźišćo nowo wugótowane

Awtor: Bernd Marx stwórtk, 03. september 2020
Woglědarje wuknu pśez nowe tofle na dwórje groźišća. Foto: Bernd Marx

Z Raduša/Raddusch. Słowjańske groźišćo w Radušu jo se za jadnasćo mjasecow dopołnje pśetwariło a nowo wugótowało. 28. awgusta jo se turistiski magnet w swójom nowem błyšću zjawnosći pśedstajił a jo dostał wjeliki pśiklask wót lokalnych politikarjow, wědomnostnikow, domowniskich slěźarjow, chronistow a historikarjow.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś