BÓŽE SŁOWO

Fromny a wužytny

Awtor: Bernd Pittkunings stwórtk, 30. julij 2020

W dolnoserbšćinje jo se wjele nimskich słow zadomiło. Tak gronimy město „póbóžny“ cesto „fromny“. Spócetny wuznam tog słowa jo „wužytny“. Ako cłowjek pśed někak 10.000 lětami domesticěrował muflona, jo swój wužytk z togo měł, ale teke wójca. Wójca jo domesticěrowany muflon, wóna njejo se musała sama dobru pastwu pytaś abo wjelka se bójaś, dokulaž pastyŕ jo stadło wobstražował. Ewangelist Jan pišo: Ja som dobry pastyŕ. Dobry pastyŕ dawa swójo žywjenje za swóje wójce (Jan 10, 11). Wójcece žywjenje běšo lažčejše ak žywjenje muflona, wójca jo za to pak zamóžnosć se wobaraś zgubiła.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś