Serbske spiwy w spomnjeśu na wótbagrowane serbske jsy

Awtor: Jill-Francis Ketlicojc stwórtk, 30. julij 2020
Projektowy žeńskecy chor jo w Budyšynje a w Złem Komorowje (foto) pśedstajił nowo wobźěłane serbske ludowe spiwy z brunicowych stron. Fota: J.-F. K.
Wjednica chora, Walburga Wałdźic, jo tek w jazzowej scenje znata.

Ze Złego Komorowa/Senftenberg. Njewšedne, pak z bliskeju asociaciju zwězane zuki zazněwaju na wiolinje – zuki z brunicoweje jamy. Zemja se wótbagrujo. Serbska zemja. Spiwanje co se zachopiś, wótgłos prědownikow co byś słyšany. Ale pśecej zasej mjelcy. To jo melancholiske mjelcanje napśeśiwo pódrywańskej górnistwowej realiśe. Ale te głose njedaju se pódrywaś – skóńcnje wóni tu jamu pśewinu a zaspiwaju: ludowe spiwy w dolnoserbskej rěcy a w slěpjańskem dialekśe, w kšasnych, wobmanjecych zukach.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś