Fryco Wojto – cas žywjenja za to serbske

Awtor: Maria Elikowska-Winklerowa stwórtk, 23. julij 2020
Gerce wót „Drachencombo“ su jubilaroju zagrali cesnu štucku a gratulanty su wokoło njogo rejowali.Horst Adam

Fryco Wojto jo se naroźił 18. julija 1940 w Hochozy. Jogo mama Ana jo roźona Pěśkinojc. Nan Fryco Wojto jo był z Drjejc. Starjejšej stej měłej pitśku wětšy wyršaft. Tak jo syn Fryco póznał wót małego teke rolnikaŕske źěło a jo cełe žywjenje wóstał w domacnej jsy na burskem. Cesto jo był we ferijach w Drjejcach pla starkeje a starkego, a tam jo wšednje słyšał serbsku rěc.

Stary nan jo hyšći krotko do swójeje smjerśi enkelsynoju pśigranjał, aby se wó serbsku rěc starał. Až se dalej powěda a až se serbske tradicije woplěwaju. To jo wón teke starkemu zlubił a jo se cas žywjenja za to zasajźował.

Wjas jo za cas źiśetstwa cele hynac wuglědała: jo było pjerwjej wěcej wódy ak źinsa. Ta wětša śěžkosć w rolnikaŕstwje jo była wusoka wóda, tak až njejsu mógli nalěto na pólo. A groble su byli połne rybow. Starše Hochozarje su rad łojli. Fryco Wojto z 15 lětami jo sam chopił do rybow chójźiś. Młogu watu jo z gólcami pomogał wuśěgnuś. Pózdźej jo we jsy nastało rybaŕske towaristwo z wušej hundert rybakarjami.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś