Komentar

„Łužyca“ – derje jo se raźiła

Awtor: Horst Adam stwórtk, 16. julij 2020

Chtož jo kśěł poł góźiny dłujko wiźeś a słyšaś, kak su serbske luźe w Dolnej Łužycy z teju koronu žywe byli a dalej źěłali su, ten jo to zgónił sobotu, 20. junija, w woblubowanem dolnoserbskem magacinje „Łužyca“ w telewiziji rbb – abo móžo to hyšći jadno lěto online w mediatece sćelaka rbb namakaś. Filmarja Roman Pernak z Barlinja a Stefan Göbel z Chóśebuza ga stej byłej z kameru a mikrofonom ducy w Chóśebuzu a wokolinje, aby za tym pšašałej.

Wótegrona stej zapópadnułej w Dolnoserbskem gymnaziumje, w Šuli za dolnoserbsku rěc a kulturu, w redakciji Nowego Casnika a Bromborskego serbskego radija, w Serbskem muzeju a we WITAJ-źiśowni „Mato Rizo“ w Žylowje. A dalej stej wót serbskeje ceptaŕki Colett Šampatisoweje, wót dr. Hartmuta Leipnera, wót Maksimiliana Hasackego, wót Dennyja Kobelta wót Serbskich koparjow, wót Rolanda Paprota, serbskego rucnikarja ze Škodowa, wót Torstena Simuli z Barbuka a wót Šramic familije z Gołbina zgónili, co wóni mysle wó tom a co w tom casu dolabowali su.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś