„Wósadniki, co ga cośo?“

Awtor: Stefanie Krawcojc stwórtk, 02. julij 2020
Pśedslědnu njeźelu su se w Kórjenju rozgranjali wó wósadnem žywjenju. Na fośe jo kupka wiźeś, ako jo powědała wó zgromadnosći a póchaźe. Foto: M. Hirchowa

Z Kórjenja/Kahren. Źož fryšne mócy su, tam rostu nowe ideje. To jo wiźeś na pśikłaźe kórjeńskeje a dešańskeje wósady. Rozmjej: njocomej tamnej faraŕce mjenjej cesćiś. Ale to, což wikara teju wósadowu stej ako źěl studiumowych winowatosćow zachopiłej, jo nowy impuls. Konkretnje stej wónej, Tobias Jachmann (Dešno-Žylow) a Simon Klaas (Kórjeń-Górjenow) zachopiłej „Aktiwěrujuce wopšašowanje“.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś