Jan Malink jo kśěł Serbam duchownu domownju daś

Awtor: Stefanie Krawcojc stwórtk, 02. julij 2020
Malink pśed pomnikom „Swěrnym prócowarjam wo rozšěrjenje Božejo słowa w serbskej rěči. Ewangelscy Serbja w lutjoerowym Lěće 1983“. Foto: A. K.

Z Budyšyna/Bautzen. Jurij Malink, Serb a wót 1930–1938 faraŕ we Łazu (Lohsa), jo był a wóstał kšuty protestant. W casu nacisma jo źaržał na serbsku rěc we swójej wósaźe, lěcrownož gestapo jo jogo wobgrozyła a represalije wugbała. Wón jo se skobodnje wuznawał k Wuznawajecej cerkwi. „Njejsom jogo spóznał. Jogo listy a pisma naša familija pak wobchowa, som je wšykne študěrował“, wulicujo Jan Malink (64) wót swójog starkego. Malink jo wót 2003 serbski ewangelski wušy promšt. „Jogo nastajenje jo se kradu na mnjo wótbiło.“

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś